Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Lipiec (99-107)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 99/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 lipca 2004 roku W sprawie: zmiany składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań Nr 78/2004 z dnia 15 czerwca 2004 do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 roku
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.07.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 99/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 lipca 2004 roku

 

 

W sprawie:

zmiany składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań Nr 78/2004 z dnia 15 czerwca 2004 do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 roku

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), w związku z art. 25 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych niżej wymienionych osób:

  • Edyta Krukowska - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1,
  • Seweryn Górny - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8,

na skutek nieobecności na pierwszym posiedzeniu oraz na obowiązkowym szkoleniu i niewyjaśnienia przyczyny tej obecności w regulaminowym terminie.

 

§ 2

 

W celu uzupełnienia składu Komisji wymienionych w § 1 powołuję na członków:

  • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 - Andrzeja Choroszego, pracownika Urzędu Miasta Lubań,
  • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 - Beatę Soczyńską, pracownika Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia