Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Lipiec (99-107)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 102 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 lipca 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.07.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 102 /2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 

W sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz.543 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, niezbędną dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki, która nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

  • ulica Ratuszowa, Obręb III, AM 4, działka Nr 15/16 o powierzchni 8 m2.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia