Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Sierpień (108-119)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 112/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 sierpnia 2004 roku W sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 19.08.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 112/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 19 sierpnia 2004 roku

 

 

W sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 uchwały Rady Miasta Lubań nr V/71/2003 z dnia 28.01.2003 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam zobowiązanie Pana Jana Sawickiego zamieszkałego w Lubaniu przy ul. Słowackiego 15a/11 wobec Gminy Miejskiej Lubań w wysokości 3.310,34 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 34 gr) z tego: należność główna w kwocie 2.689,01 zł , oraz koszty w kwocie 621,33 zł.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych roku 2004.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia