Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Sierpień (108-119)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 116/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 116/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

 

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

  • Rybacka 8 m 2 (Obręb III, AM 8, działka nr 6/1 o pow. ogólnej 105 m2)
  • Tkacka 28 m 1 (Obręb III, AM 3, działka nr 28/3 o pow. ogólnej 187 m2)
  • Pl. Śląski 5 m 6 (Obręb III, AM 8, działka nr 41 o pow. ogólnej 267 m2)
  • Robotnicza 7 m 4 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/10 o pow. ogólnej 163 m2)
  • K. Wielkiego 1E m 3 (Obręb II, AM 18, działka nr 21 o pow. ogólnej 155 m2)
  • Mostowa 4 m 24 (Obręb IV, AM 5, działka nr 11/52 o pow. ogólnej 2.582 m2)
  • Kopernika 5 m 2 (Obręb III, AM 1, działka nr 17 o pow. ogólnej 179 m2)
  • Słowackiego 15 m 13 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/12 o pow. ogólnej 199 m2)
  • Łużycka 9 m 4 (Obręb III, AM 2, działka nr 36 o pow. ogólnej 217 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia