Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Sierpień (108-119)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 118 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.08.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 118 /2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 1 09 ust.2 pkt 1 , art. 111 ust.2 pkt 1 , art. 124 ust. 1 pkt 2 litera "a", pkt 1 O, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

   1.     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 75.000 zł.

   2.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 75.000 zł.

 

§2

 

   1.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ( rezerwa ogólna) o kwotę 5.452 zł.

   2.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.452 zł.

   3.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 1 ) o kwotę 28.160 zł z tego:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.300 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.060 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.000 zł

   4.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 1 ) o kwotę 28.160 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 10.180 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 17.980 zł.

 

§3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 38.133.161 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 39.682.929 zł

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia