Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Październik (129-146)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 131/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 października 2004 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 11.10.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 131/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 11 października 2004 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2  pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.) oraz § 1 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) i § 9 ust.1 statutu Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1.    Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu w terminie do 15 października 2004 roku.

2.    Kandydat na stanowisko dyrektora powinien spełniać następujące warunki:

  • wykształcenie wyższe uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową Domu Kultury,
  • minimum 5-letni staż pracy w instytucji kultury,
  • dobry stan zdrowia,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,
  • nie był karany,
  • posiada zdolności organizacyjne i menadżerskie, umiejętność organizowania dużych imprez  masowych.

 

§  2

 

1.    Ogłoszenie o konkursie podane zostanie do wiadomości pracowników Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu i ukaże się w lokalnej prasie i telewizji oraz w giełdzie pracy „Gazety Wrocławskiej” i w „Gazecie Wyborczej”, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta.

2.    Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§  3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia