Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Październik (129-146)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 133/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r.
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.10.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 133/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 października 2004 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2 i 3 oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r. Zasady konkursu zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Gmina udzieli wsparcia finansowego na realizację zadania dotacją w wysokości 5.000 zł.

 

§ 2

 

Do przeprowadzenia otwartego konkursu powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Henryk Rogacki   - Przewodniczący - Burmistrza Miasta Lubań

2. Anna Krawiec            - członek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego                                                                     Urzędu Miasta Lubań

3. Anna Przytulska        - członek - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta                                                                    Urzędu Miasta Lubań

4.Beata Soczyńska - sekretarz - Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym                        Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie wyboru oferty na zorganizowanie mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r..

Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2004r.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Uwaga !

Treść załączników do niniejszego zarządzenia udostępniana jest na wniosek w formie papierowej

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia