Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Październik (129-146)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Wykonanie robót budowlanych i realizacja dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Łużyckiego w Lubaniu”
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.10.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 135/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 października 2004 roku

 

 

W sprawie:

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Wykonanie robót budowlanych i realizacja dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Łużyckiego w Lubaniu”

 

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań:

 

§ 1

 

Powołuje z ramienia Zamawiającego komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Wykonanie robót budowlanych i realizacja dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Łużyckiego w Lubaniu” w następującym składzie:

  • Przewodniczący Komisji - Wiesław Wydra
  • Członek Komisji - Ignacy Kidoń
  • Członek Komisji - Grażyna Szafranowska
  • Członek Komisji - Anna Krawiec
  • Członek Komisji - Marzena Różańska-Smreczyńska

 

§ 2

 

1.     Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany pełny zakres robót i dostaw określony w Umowie Nr TI 2222/1/2004/42 z dnia 25 maja 2004 roku.

2.     Z dokonanego odbioru końcowego zostanie sporządzony w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania obiektu.

3.     Czynności odbiorowe komisja rozpocznie dnia 20 października 2004 o godz. 9:00.

4.     Odbiór końcowy robót i dostaw zostanie dokonany komisyjnie po dostarczeniu przez Wykonawcę protokołów  prób, pomiarów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych i kompletnej dokumentacji powykonawczej inwestycji w trzech egzemplarzach oraz wszystkich świadectw pochodzenia towarów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

5.     Stwierdzone przez komisję, w czasie dokonywania odbiorów częściowych i końcowego robót, wady i usterki zostaną odnotowane w protokole końcowym.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 14 października 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia