Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Październik (129-146)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 145/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 października 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.10.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 145/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 października 2004 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zawierający działkę nie zabudowaną, przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków posiadanej nieruchomości. Nieruchomość objęta niniejszą sprzedażą położona jest przy ulicy 7j Dywizji (Obręb III, AM 6, działka nr 54/4 o pow. ogólnej 366 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia