Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Październik (129-146)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 146/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08.11.2004r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC UM Lubań.
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.11.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 146/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 08.11.2004r.

 

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej    inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC UM Lubań.

 

            Na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu nr ZK/2130/970/2004 z dnia 7 października 2004r., dotyczącego gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W celu i inwentaryzacji w składzie:

przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania sprzętem obrony cywilnej, powołuję komisję

1. Przewodniczący                    Janusz GRODOWSKI;

2. Członek                                Maria CHOROSZA;

3.- Członek                               Monika WIERZBA.

 

§ 2

 
           
Inwentaryzację przeprowadzić do dnia 20.01.2005r., w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

 

1. Pismo Dyrektora WZK DUW nr ZK/2130/970/2004r.

2. Wytyczne w sprawie pr9.eprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowo-warsztatowej obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2004 rok.

 

§ 3

 

Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowią Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej m. Lubań z dnia 08.11.2004r. w sprawie prze prowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC UM Lubań według stanu na dzień 31.12.2004 rok.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia