Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Listopad (147-156)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie 156/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.11.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie 156/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 listopada 2004 roku


w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V17112003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pani Renaty Stankiewicz zam. …………………………………………..
w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 2.806,73 zł rozpatrzyłem następująco:

 

kwotę 1.295,27 zł          - stanowiącą zaległość za czynsz i odsetki od czynszu

                                   - umorzyłem w całości

kwotę 1.511,46 zł          - stanowiącą zaległość za opłaty komunalne + odsetki

                                   - rozłożyłem na 24 miesięczne raty

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się ABK nr 4 w Lubaniu

w celu spisania stosownego porozumienia.

Po spisaniu porozumienia może Pani zgłosić się w tut. U rzędzie w celu pobrania wniosku o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, który winien być w całości przekazywany na konto ABK Nr 4 w Lubaniu w celu pokrycia zaległości.

Informuję również Panią, iż brak wpłat na poczet zaległości oraz wpłat bieżących za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK Nr 4 w Lubaniu wystąpi do sądu z wnioskiem do Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Pani dopływu wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia