Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 158/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Agencji Rozwoju Miasta Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 30 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy Rynek - TRET
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 158/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Agencji Rozwoju Miasta Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 30 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy Rynek - TRET

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 18 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz.543 z późn. zm.), § 3 pkt 1 Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, zarządzam:

 

§ 1

 

Oddać w użyczenie na rzecz Agencji Rozwoju Miasta Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 30 nieruchomości zabudowane i niezabudowane, położone w Lubaniu przy ulicy Rynek – TRET, stanowiące działki:

·         część nr 92/4 - o powierzchni 85 m2 , Obr. III, AM 3, KW – 237249 (zabudowana)

·         nr 92/5 o powierzchni 25 m2, Obr. III,AM 3, KW- 18876 (niezabudowana)

·         nr 92/10 o powierzchni 258 m2, Obr. III, AM 3, KW –18876 (zabudowana)

·         nr 92/11 o powierzchni 28 m2, Obr. III, AM 3, KW –23729 (zabudowana)

·         nr 92/14 o powierzchni 26 m2, Obr. III, AM 3, KW -18876 (niezabudowana)

·         nr 92/25 o powierzchni 294 m2, Obr. III, AM 3, KW- 18876 (niezabudowana)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia F-305/3054-01/09 -
druk do pobrania
  F-30530540109_SWIZ.doc
(84.5 KB)

Załącznik_1 Wzór formularza oferty
  Załącznik_1.doc
(27.5 KB)

Oświadczenie w trybie art. 44 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
  załacznik2.doc
(33 KB)

Sprawozdanie Rb-Z za 2008 rok
  RbZ za 2008 rok.pdf
(305.37 KB)

Sprawozdanie Rb-UZ za 2008 rok
  Rb-UZ za 2008 rok.pdf
(294.52 KB)

Sprawozdanie RbNDS za 2008 rok
  Rb-NDS za 2008 rok.pdf
(182.57 KB)

Sprawozdanie RbN za 2008 rok
  RBN za 2008 rok.pdf
(278.72 KB)

Sprawozdanie Rb-UN za 2008 rok
  RB UN za 2008 rok.pdf
(206.67 KB)

Sprawozdanie Rb-PDP za 2008 rok
  RB PDP za 2008 rok.pdf
(227.19 KB)

Sprawozdanie Rb-28s za 2008 rok
  Rb-28S za 2008 rok.pdf
(1.03 MB)

Sprawozdanie Rb-27s za 2008 rok
  Rb-27S za 2008 rok.pdf
(779.56 KB)

Sprawozdanie RbZ za 2007 rok
  Sprawozdanie_RbZ_01-31.07.pdf
(417.24 KB)

Sprawozdanie Rb-PDP za 2007 rok
  sparwozdanie Rb-PDP za 2007 rok.pdf
(227.36 KB)

Sprawozdanie RbNDS za 2007 rok
  Sprawozdanie_RbNDS_01-31.07.pdf
(183.26 KB)

Sprawozdanie RbN za 2007 rok
  Sprawozdanie_RbN_01-31.07.pdf
(315.31 KB)

Sprawozdanie Rb28S za 2007 rok
  Sprawozdanie_Rb28s_01-31.07.pdf
(1.04 MB)

Sprawozdanie Rb27S za 2007 rok
  Sprawozdanie_Rb27S_01-31.07.pdf
(736.81 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku urzędowym Unii
Europejskiej
  UE.pdf
(65.89 KB)

Opinie RIO za 2007 rok
  opinia_RIO_za_2007.zip
(914.97 KB)

Uchwała RIO ne I-9/2009 ws opinii o możliwości spłaty przez
Miasto Lubań kredytu długotreminowego w kwocie 11.538.196 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009
roku
  3.zip
(507.79 KB)

Uchwała RIO nr I-282/2008 ws opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu na 2009 rok oraz o
prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu miasta Lubań
  RIO_nr_I-282_2008_ws_opinii_o_możliwości_sfinansowania_deficyt
u_budżetu_na_2009_rok_oraz_o_prawidłowości_prognozy_łącznej
_kwoty_długu_miasta_Lubań.zip
(614.43 KB)

Uchwała RIO nr I-281/2008 ws opinii o projekcie budżetu miasta
Lubań na rok 2009
  Uchwała RIO nr I-281 2008 ws opinii o projekcie budżetu miasta
Lubań na rok 2009.zip
(437.89 KB)

Statut miasta Lubań.doc
  Statut miasta Lubań.doc
(91 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia