Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 162/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 162/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 7 Uchwały Nr XXVI/215/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2004 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 197, poz. 3119) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zatwierdzony Zarządzeniem Nr 119/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia