Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 134/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 165/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 134/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 132/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu klubu integracji społecznej.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia