Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 166/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 grudnia 2004 roku W sprawie: ustalenia dnia wolnego
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 166/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

 

W sprawie: ustalenia dnia wolnego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lubania, z uwagi na fakt, że Święto Nowego Roku, tj. 1 stycznia 2005 przypada w dzień wolny od pracy a pracodawca winien udzielić w zamian inny dzień wolny od pracy, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się dzień 24 grudnia 2004 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań w zamian za 1 stycznia 2005 roku.

2.     Dzień 24 grudnia 2004 roku nie należy odpracowywać.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie 16 grudnia 2004 i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia