Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 174/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miejskiej Lubań w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych
Data publikacji: 17.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 174/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miejskiej Lubań w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości dla Gminy Miejskiej Lubań w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych stanowiącą załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§3

 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Uwaga !

Treść załączników do niniejszego zarządzenia udostępniana jest na wniosek w formie papierowej

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia