Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 175/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Urzędu Miasta Lubań na 2005 rok.
Data publikacji: 17.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 175/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: przyjęcia planu pracy Urzędu Miasta Lubań na 2005 rok.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( TJ z 2001 r. Dz. U.nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i § 2 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań - Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 66/2003 r. z dnia 30.04.2003 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

            Uchwalam roczny plan pracy Urzędu Miasta Lubań na 2005 rok na podstawie planów pracy Wydziałów Urzędu Miasta Lubań stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

1. Wydział Organizacyjno -Prawny załącznik nr 1

2. Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa - załącznik nr 2

3. Wydział Finansowy - załącznik nr 3

4. Wydział Rozwoju Miasta - załącznik nr 4

5. Wydział Oświaty - załącznik nr 5

6. Wydział Spraw Obywatelskich - załącznik nr 6

7. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - załącznik nr 7

8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nr 8

9. Wydział Techniczno - Inwestycyjny - załącznik nr 9

10. Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 10 .

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

Uwaga !

Treść załączników do niniejszego zarządzenia udostępniana jest na wniosek w formie papierowej

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia