Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Sierpień (76-84)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
Data publikacji: 22.09.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 18.08.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie Nr 82/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 sierpnia 2008 roku

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu

 

Na podstawie  art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu § 1 otrzymuje brzmienie:

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu w składzie:

1.   Danuta Suchodolska - Przewodnicząca Komisji

2.   Mariola Krystkiewicz - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.   Maria Zembrzuska - Sekretarz

4.   Wiesława Jaroszonek - Członek

5.   Małgorzata Grzesiak - Członek

6.   Ryszard Podbucki - Członek

7.   Lucyna Węgrzyn - Członek

8.   Henryk Sławiński - Członek

9.   Zbigniew Paluch - Członek

10. Sylwester Wojtas - Członek

11. Irena Krynicka - Członek

12. Beata Bodziona – Członek”.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Danuta Suchodolska
Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

Rejestr zmian dokumentu
22.09.2008 Utworzenie dokumentu. (Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia