Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Sierpień (76-84)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 22.09.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 13.08.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 

Zarządzenie Nr 79/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

 

W sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

- Dąbrowskiego 8 m. 4 (Obręb III, AM 5, działka nr 22 o pow. ogólnej 187 m2)

- Armii Krajowej 24 m. 15 (Obręb II, AM 19, działka nr 49/1 o pow. ogólnej 328 m2)

- Wrocławska 8 m. 16 (Obręb III, AM 3, działka nr 57 o pow. ogólnej 261 m2)

- Pl. Lompy 2 m. 14 (Obręb III, AM 4, działka nr 13/1 o pow. ogólnej 175 m2)

- Staszica 14 m. 1 (Obręb III, AM 2, działka nr 54/1 o pow. ogólnej 127 m2)

- Kazimierza Wielkiego 9C m. 11 (Obręb II, AM 18, działka nr 7 o pow. ogólnej 167 m2)

- Wojska Polskiego 1 m. 5 (Obręb III, AM 2, działka nr 17 o pow. ogólnej 312 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
  Wykaz do Zarządzenia.pdf
(114.31 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

Rejestr zmian dokumentu
22.09.2008 Utworzenie dokumentu. (Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia