Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Sierpień (131-136)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 134/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
Data publikacji: 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.08.2005
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 134/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 sierpnia 2005 roku

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

a) ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – stanowiący Załącznik Nr 16.”

b) ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – stanowiący Załącznik Nr 17.”

2. Załączniki Nr 16 i Nr 17 otrzymują brzmienie jak Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2005 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

zarzadzenie_134_2005_zalacznik2.pdf
  zarzadzenie_134_2005_zalacznik2.pdf
(45.58 KB)

zarzadzenie_134_2005_zalacznik1.pdf
  zarzadzenie_134_2005_zalacznik1.pdf
(45.83 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia