Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 99/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Rzemieślniczej.
Data publikacji: 29.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.07.2009
Symbol dokumentu: GGNiR-0151/38/09
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR-0151/38/09

 

ZARZĄDZENIE NR 99/2009

 

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

z dnia 29 lipca 2009 roku

  

w sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

gruntowej wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, opisaną w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Nieruchomość położona jest w Lubaniu, przy ul. Rzemieślniczej (Obręb I, AM 18, działka numer 17/3 o pow. 5 111 m2 ).

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta L-ń


Załączniki

Wykaz nr 1 z dnia 29 lipca 2009 roku do Zarządzenia Nr 99/2009
z dnia 29 lipca 2009 roku w spr. podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
przy ul. Rzemieślniczej
  Rzemieślnicza.doc
(36 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Kończyk
Osoba wprowadzająca dokument Barbara Kończyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia