Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Sierpień (102-108)
Tytuł dokumentu: Zarzadzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Data publikacji: 05.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.08.2009
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-41/09
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR 0151- 41/ 09

ZARZĄDZENIE NR 104/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 dnia 05 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.) ,Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań  (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

  

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość gruntową, będącą własnością Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, położoną w Lubaniu przy ulicy Przemysłowej :

 - działka nr 12/11, Obręb III, AM 10, o  powierzchni 806 m2, KW JGIL/OO/18709/9.

Nieruchomość gruntowa znajduje się na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje się funkcję usług publicznych  i komercyjnych.

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

  

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 2009 roku.

 

Z upowaznienia Burmistrza

Henryk Rogacki

Zastepca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

                                                                              

 

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 05 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych
będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych
do zbycia w formie przetarg
  wytypowanie do zbycia Przemysłowa.doc
(33 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia