Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Sierpień (102-108)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Data publikacji: 05.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.08.2009
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-42/09
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR 0151- 42/ 09

ZARZĄDZENIE NR 105/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 dnia 05 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.) ,Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań  (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości gruntowe, będące własnością Gminy Miejskiej Lubań, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia  :

 - działka nr 2/8, Obręb I, AM 15 o  powierzchni 1361 m2, KW 18707.

 - działka nr 2/6, Obręb I, AM 15 o  powierzchni 1449 m2, KW 18707.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubania, nieruchomości gruntowe położone są na obszarze oznaczonym symbolem planu 1U3- tereny usług komercyjnych. 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 2009 roku.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

                                                                              

 

 

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenie Nr 105/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 05 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych
będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych
do zbycia w formie przetarg
  wytypowanie do zbycia ul.Fabryczna.doc
(33 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia