Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Sierpień (102-108)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych.
Data publikacji: 25.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 24.08.2009
Symbol dokumentu: GGNiR
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 108/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie:

przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Miejską Lubań w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych, wymienionych szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

2.       Wartość netto sieci stanowi łączną kwotę  284.563,58-zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt osiem groszy),

 

3.       Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym aportem.

 

4.       Obejmowane udziały będą pokryte aportem w wysokości: 284.563,58-zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt osiem groszy) i podwyższą kapitał zakładowy spółki.

 

5.       Uchyla się  w całości Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2009 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Załączniki

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej. Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 108/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108 2009.pdf
(633.66 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia