Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Wrzesień (109-118)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność GML na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej bez obowiązku dokonania dopłat.
Data publikacji: 11.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 11.09.2009
Symbol dokumentu: GGNiR
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

 

ZARZĄDZENIE NR 112/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 11 września 2009 roku

 

w sprawie:

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej bez obowiązku dokonania dopłat.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 11 ust.1, art.15 ust.1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 261, poz. 2.603 z 2004 roku z późn. zm.);  Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a osobą fizyczną, bez obowiązku dopłat wynikających z różnicy w wartości nieruchomości. Przedmiotem zamiany są:

1.       nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, położona w Lubaniu przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 8/17, Obręb III, AM 6 o pow. 25 m2

Wartość nieruchomości określa się na kwotę 4.170,-zł

2.       nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona w Lubaniu przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 7/5, Obręb III, AM 6 o pow. 25 m2.

Wartość nieruchomości określa się na kwotę 4.170,-zł

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2009 roku

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia