Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Wrzesień (109-118)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 114/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 22.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 22.09.2009
Symbol dokumentu: GGNiR.0151-47/09
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 114/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

 1. Słowackiego14 m 4 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/13 o pow. ogólnej 198 m2)
 2. Słowackiego 15 m 4 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/12 o pow. ogólnej 199 m2)
 3. Rynek 1 m 1 (Obręb III, AM 3, działka nr 47/2 o pow. ogólnej 179 m2)
 4. Rynek 7-8 m 1 (Obręb III, AM 4, działka nr 23/1 o pow. ogólnej 238 m2)
 5. Rynek 13 m 10 (Obręb III, AM 3, działka nr 15 o pow. ogólnej 505 m2)
 6. Żymierskiego 4 m 1 (Obręb III, AM 6, działka nr 34 o pow. ogólnej 358 m2)
 7. Robotnicza 3 m 1 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/8 o pow. ogólnej 163 m2)
 8. Robotnicza 8 m 1 (Obręb III, AM 10, działka nr 8/1 o pow. ogólnej 158 m2)
 9. Robotnicza 17 m 1 (Obręb III, AM 10, działka nr 18/10 o pow. ogólnej 177 m2)
 10. Lwówecka 4 m 9 (Obręb III, AM 6, działka nr 69/1 o pow. ogólnej 323 m2)
 11. Lwówecka 24 m 2 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/4 o pow. ogólnej 160 m2)
 12. Bankowa 9A m 16 (Obręb III, AM 4, działka nr 53 o pow. ogólnej 325 m2)
 13. Jeleniogórska 1 m 3 (Obręb IV, AM 12, działka nr 8 o pow. ogólnej 158 m2)
 14. K. Wielkiego 5D m 10 (Obręb II, AM 18, działka nr 14 o pow. ogólnej 163 m2)
 15. Worcella 2 m 10 (Obręb II, AM 18, działka nr 29 o pow. ogólnej 156 m2)
 16. Pl. 3-go Maja 4A m 2 (Obręb III, AM 4, działka nr 69/3 o pow. ogólnej 200 m2)
 17. Grunwaldzka 3 m 2 (Obręb III, AM 6, działka nr 20/2 o pow. ogólnej 320 m2)
 18. Pl. Okrzei 7 m 1 (Obręb III, AM 6, działka nr 15/1 o pow. ogólnej 273 m2)
 19. W. Polskiego 4 m 3 (Obręb II, AM 17, działka nr 2/5 o pow. ogólnej 241 m2)
 20. Pl. Śląski 4 m 2 (Obręb III, AM 8, działka nr 40/11 o pow. ogólnej 225 m2)
 21. Rybacka 21 m 6 (Obręb III, AM 8, działka nr 26/3 o pow. ogólnej 269 m2)
 22. Tkacka 10 m 3 (Obręb III, AM 6, działka nr 26 o pow. ogólnej 200 m2)
 23. Łużycka 48 m 2 (Obręb III, AM 2, działka nr 50 o pow. ogólnej 359 m2)
 24. Esperantystów 1A m 15 (Obręb II, AM 17, działka nr 39/1 o pow. ogólnej 2.799 m2)
 25. Wrocławska 1 m 11 (Obręb III, AM 3, działka nr 6 o pow. ogólnej 169 m2)
 26. Wrocławska 1 m 12 (Obręb III, AM 3, działka nr 6 o pow. ogólnej 169 m2)
 27. Wrocławska 12 m 2 (Obręb III, AM 3, działka nr 59 o pow. ogólnej 256 m2)
 28. Wrocławska 12 m 15 (Obręb III, AM 3, działka nr 59 o pow. ogólnej 256 m2)

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 22 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości zabudowanych w celu ustanowienia użytkownika
wieczystego (właściciela) gruntu i właściciela loklau
  Wykaz do Zarządzenia.doc
(113.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Stołecka

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia