Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Wrzesień (109-118)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 września 2009 roku w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność GML nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych
Data publikacji: 25.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.09.2009
Symbol dokumentu: GGNiR.0151-48/2009
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 115/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 23 września 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm.), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie za łączną cenę 20.500,-zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Lubaniu przy ul. Harcerskiej, stanowiących własność osób fizycznych:

- działka Nr 9/1, Obręb IV,  AM 6  o powierzchni ogólnej 629 m2, KW nr 1999 

- działka Nr 8/8, Obręb IV,  AM 6 o powierzchni ogólnej 220 m2, KW nr 29115

przeznaczonych  na cele publiczne, tj. poszerzenie istniejącej drogi – ul. Harcerskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2009 roku.

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia