Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Wrzesień (109-118)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Miasta Luba z dnia 08.09.2009r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Lubań Volkswagen nr rejestracyjny DLB 50KU.
Data publikacji: 25.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 110/2009

Burmistrza Miasta Luba

z dnia 08.09.2009r.

 

w sprawie określenia sposobu  rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Lubań Volkswagen nr rejestracyjny  DLB 50KU.

 

Działając na podstawie art.33 ust.3 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (TJ z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Dzienną pracę samochodu należy dokumentować kartą drogową wystawianą przez pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

2.       Miesięczną pracę pojazdu rozlicza wyznaczony przez Naczelnika Wydziału OR  pracownik w terminie do dnia 5 każdego następnego miesiąca za miesiąc miniony.

 

§ 2

 

Polecenie wyjazdu samochodu służbowego wydaje Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 3

 

Na okres 3 miesięcy tj. do dnia30.11.2009r.  ustala się normę podstawową zużycia paliwa na w/w samochód służbowy Urzędu Miasta w wysokości 12,00 l na 100 km.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2009r.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Maria Choroszy
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia