Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja nr XLII z 27 października 2009 roku
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLII/ 238 /2009 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu.
Data publikacji: 27.11.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 27.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr XLII/ 238 /2009

Rady Miasta Lubań

z dnia 27 października 2009 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu.

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14,poz.89 z późn. zm.) oraz ar. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Rada Miasta Lubań pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia

w Lubomierzu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
27.11.2009 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia