Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Przyjmowanie i załatwianie spraw /  Wydział Infrastruktury Społecznej
Tytuł dokumentu: IS - Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Data publikacji: 24.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 19.12.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: wniosek

 Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

 

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży - do pobrania). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty

1)       dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

2)       pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3)       decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia .

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Infrastruktury Społecznej, ul. Mickiewicza 6 II piętro pok 8 , tel. ( 75) 646 44 27

 

Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

 

Zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 48, poz. 1107 z późn. zm.).

 

Opłaty

-      nie podlega opłacie skarbowej

-      przy odbiorze zezwolenia wniesienie opłaty na rachunek Urzędu Miasta Lubań w BGŻ S.A. Filia Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 w wysokości:

-   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-   2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Uwaga!

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie i wnoszona jest za cały rok kalendarzowy. Jeżeli zezwolenie nie obejmuje całego roku, to opłata wnoszona jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

1)       Art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. , poz. 1356 z późn. zm.)

   

Załączniki

Załącznik Nr 3 - Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem sprzedaży).pdf
  Załącznik Nr 3 - Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem sprzedaży).pdf
(43.03 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
23.06.2016 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - Wniosek o wydanie
zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(poza miejscem sprzedaży).pdf"

(Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia