Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Styczeń ( 1 - 9 )
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE nr 8 / 2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu .
Data publikacji: 12.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 28.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE nr 8 / 2010

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 28 stycznia 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu .

 

 

 

Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz.858 z późn. zmianami ) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

1.      Powołuję Zespół Opiniodawczy ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu za okres od dnia 01.04.2010r. do dnia 31.03.2011r. w składzie:

1)       Krystyna Bajdor 

2)       Henryk Kot 

3)       Piotr Browarczyk

 

2.      Powołanie następuje na okres dokonania przeprowadzenia weryfikacji złożonego wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

 

§ 2

 

Do zadań Zespołu należy :

1.       Sprawdzenie , czy przedstawione taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą z dnia  07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków;

2.       Weryfikacja w przedstawionym wniosku kosztów ,pod względem celowości ich ponoszenia.

 

§ 3

 

1.       Zespół rozpocznie pracę z dniem powołania .

2.      Zespół zakończy pracę z dniem przedstawienia Burmistrzowi Miasta informacji o wynikach przeprowadzonej weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf.

 

§ 4

           

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2010 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Piotr Browarczyk
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
12.02.2010 Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia