Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr XLVII / 47/ 2010/2 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 08 lutego 2010 roku
Data publikacji: 05.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 08.02.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

   

Protokół nr XLVII / 47/ 2010/2

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 08 lutego 2010 rokugodz. rozpoczęcia: 15.00 godz. zakończenia: 15.30

Otwarcia sesji , zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 lutego 2010 roku dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.


W XLVII sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności( nieobecni pani Barbara Jaworowska , pani Halina Bargiel) oraz:

  • pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza,

  • pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza,

  • pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

  • przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

Sekretarzem obrad został pan Marek Kardela.


Pan Jerzy Wawrzyniak zgłosił wniosek o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 w sprawie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej.


W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącą Rady głosowania wniosek podjęty został jednogłośnie.


Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015.

2.Zmiany uchwały nr XLIII/241/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2009 roku w spr. ustalenia kierunku działania w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska,

3. Zmiany uchwały nr XKLVI/259/2010 RM Lubań z dnia 26.01.2010 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.


Uzasadnienie projektów uchwał przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu rozpatrując nasz wniosek o dofinansowanie zadania

Modelowy przykład wykorzystania odnawialnych źródeł i oszczędności energii na pograniczu polsko – czeskim” stwierdził sprzeczność zapisów dwóch uchwał.

W związku z tym ustalił kilkudniowy termin usunięcia b błędu. Ponieważ poprawione uchwały muszą być przesłane do Czech we wtorek ( 9 lutego 2010 roku) pilne zwołanie sesji jest uzasadnione.


Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekty uchwał w sprawach:


1. Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.


2. Zmiany uchwały nr XLIII/241/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2009 roku w spr. ustalenia kierunku działania w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska,


Uchwałę podjęto jednogłośnie.
3. Zmiany uchwały nr XKLVI/259/2010 RM Lubań z dnia 26.01.2010 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.


Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – po ponownym przeanalizowaniu i porównaniu dwóch aut – Skoda Roomster 1,9 TDI oraz Skoda Yeti 1,2 TSI bardziej nadającym się autem dla Straży Miejskiej jest Skoda Yeti – stąd podjęcie uchwały jest zasadne.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.


W związku z pierwszą rocznicą śmierci radnego pana Stanisława Bykowskiego radni minutą ciszy uczcili Jego pamięć.


W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XLVII sesji RM.

  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
05.03.2010 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia