Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Luty (12-22)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie : uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 126/2004 z dnia 20.09.2004 roku w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.
Data publikacji: 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 04.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 12/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie : uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 126/2004 z dnia 20.09.2004 roku w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T.J z 2001 r. Dz.U.nr 142, poz.1591 z póź.zm.),

 

 

zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 126/2004 z dnia 20.09.2004 roku w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia