Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Luty (12-22)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 13/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Lubańskiego bez obowiązku dokonania dopłat.
Data publikacji: 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 04.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 04 lutego 2008 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność  Powiatu Lubańskiego bez obowiązku dokonania dopłat.

 

            Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm./, art. 11 ust.2, art.14 ust 3 i ust 5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.);  Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim.

2.      Przedmiotem zamiany są:

  1. nieruchomości nie zabudowane o łącznej wartości 220.000,-zł, stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, oznaczone geodezyjnie jako:
    1. działka nr 3/11, Obręb II, AM 13 o pow.5.524 m2 położona w Lubaniu  przy ul. Kazimierza Wielkiego, KW Nr 29627
    2. działka Nr 5/17, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2 położona w Lubaniu przy ul. Fabrycznej Osiedle, KW Nr 32666
    3. działka Nr 5/18, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2 położona w Lubaniu przy ul. Fabrycznej Osiedle, KW Nr 32667
  2. nieruchomość zabudowana o wartości 214.186,-zł, stanowiąca własność Powiatu Lubańskiego, położona w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 2, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 17, Obręb III, AM 4 o pow. 1.282 m2 , KW Nr 11241

 

3.      Zamiany dokonuje się bez obowiązku dopłat wynikających z różnicy w wartości nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 lutego 2008 roku

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia