Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Luty (12-22)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 16/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 18.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 18 lutego 2008 r.

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1


Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, zawierający lokal wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowany przez Administrację Budynków Komunalnych, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Nieruchomość objęta niniejszą sprzedażą położona jest przy ulicy:

 

1.   7-ej Dywizji 4 (Obręb III, AM 6, działka nr 51 o pow. ogólnej 253 m2)

 

 

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia