Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Luty (12-22)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 20 /2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 luty 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Data publikacji: 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE  Nr 20 /2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 26 luty 2008 roku

 

 

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

 

Na podstawie art.19,ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku /Dz.U. z 2007r. Nr 89,poz.590/ zarządza się, co następuje:

                                

§ 1.

 

Powołuje się miejski zespół zarządzania kryzysowego zwany dalej „ Zespołem „ jako organ pomocniczy burmistrza miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.   

 

§ 2.

 

1.   W skład zespołu wchodzą:

 

a)       szef zespołu,

b)       zastępca szefa zespołu,

c)       grupy robocze o charakterze czasowym:

 

  • grupa planowania cywilnego,
  • grupa monitorowania, prognoz i analiz,
  • grupa operacji i organizacji działań,
  • grupa zabezpieczenia logistycznego,
  • grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno –bytowej.

 

2.   Szczegółową strukturę organizacyjną zespołu określa regulamin organizacji i pracy miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego stanowiący załącznik nr 1.

 

§ 3.

 

 Zespół działa na podstawie:

 

1.   miejskiego planu reagowania kryzysowego,

2.   rocznego planu pracy,

3.   planów ćwiczeń,

4.   regulaminu pracy zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awaria techniczną, noszącą znamiona klęski żywiołowej.

 

§ 4.

 

Koszty związane z obsługa, działalnością oraz zapewnieniem warunków technicznych, standardów wyposażenia zespołu finansowane są z budżetu Miasta Lubań.

 

 

§ 5

 

Obsługę kancelaryjno-biurową zespołu zapewnia Urząd Miasta.

 

§ 6

 

Traci moc zarządzenie nr 67 z dnia 06 maja 2003 r. Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania miejskiego zespołu reagowania.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Janusz Grodowski
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia