Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Maj ( 49-65 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie prawa pierwokupu
Data publikacji: 11.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 10.05.2010
Symbol dokumentu: GGNiR 0601-20/2010
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 
Zarządzenie Nr 49/2010
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 10 maja 2010 r.


w sprawie prawa pierwokupu

Na podstawie art.109 ust.1, art.110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gosodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań( Dziennik Urzędowy Woj.Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń.zm.), Burmistrz Miasta Lubań postanawia:

§ 1. Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu, stanowiącej działkę gruntu nr 26/1, Obr.IV, AM 6 o powierzchni 0,1197 ha, zbywanej przez Państwa Wacława i Walerię Gardyjan na rzecz Państwa Pawła i Agnieszki Rzepa.

§ 2.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem 10 maja 2010 roku.
z up. Burmistrza Miasta Lubań
Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

Henryk Rogacki

Załączniki

Zarządzenie 49-2010.xml
  Zarządzenie 49-2010.xml
(2.45 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
14.07.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia