Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Czerwiec (54-58)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 57/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 15.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 24.06.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 24 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.       Al. Kombatantów 4 m 2 (Obręb V, AM 6, działka nr 7 o pow. ogólnej 231 m2)

2.       Pl. Strażacki 2 m 15 (Obręb III, AM 4, działka nr 13/1 o pow. ogólnej 175 m2)

3.       Pl. Lompy 3 m 6 (Obręb III, AM 3, działka nr 53 o pow. ogólnej 222 m2)

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta Lubań

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

Załącznik do Zarządzenia 57
  Załącznik do Zarządzenia 57.pdf
(39.55 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia