Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07.07.2008r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Lubań SKODA FABIA nr rejestracyjny DLB 55HY.
Data publikacji: 15.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 07.07.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr  60/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 07.07.2008r.

 

w sprawie określenia sposobu  rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Lubań SKODA FABIA nr rejestracyjny  DLB 55HY.

 

 

Działając na podstawie art.33 ust.3 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (TJ z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1

 

1.       Dzienną pracę samochodu należy dokumentować kartą drogową wystawianą przez pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

2.       Miesięczną pracę pojazdu rozlicza wyznaczony przez Naczelnika Wydziału OR  pracownik w terminie do dnia 5 każdego następnego miesiąca za miesiąc miniony.

     

§ 2

 

Polecenie wyjazdu samochodu służbowego wydaje Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

                                                                       § 3

 

Na okres 3 miesięcy tj do dnia 30.09.2008r ustala się normę podstawową zużycia paliwa na samochód służbowy Urzędu Miasta w wysokości 9,0 l na 100 km

.

                                                                       § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

                                                                       § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

            Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Maria Choroszy
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia