Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 65/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Data publikacji: 18.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 17.07.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie  Nr 65/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia  17 lipca 2008r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art.35, art.37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn.zm.) ,Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań  (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość gruntową, będącą własnością Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

 - ul. Spokojna- działka nr 171/9, Obręb I, AM 9, o  powierzchni 484 m2, KW 18707.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2008 roku.

 

                                                                              

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

wytypowanie do sprzedazy ul_Spokojna
  wytypowanie do sprzedazy ul_Spokojna.pdf
(40.04 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
18.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia