Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 66/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2008 roku . w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Data publikacji: 29.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 18.07.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 18 lipca 2008 roku .

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

            Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm./, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Lubaniu przy ul. Mostowej, stanowiących własność Skarbu Państwa:

 

-      Działka Nr 11/2,             Obręb IV,  AM  5,  o powierzchni ogólnej     770 m2

-      Działka Nr 11/18,            Obręb IV,  AM  5,  o powierzchni ogólnej       15 m2

-      Działka Nr 11/35,            Obręb IV,  AM  5,  o powierzchni ogólnej       20 m2

-      Działka Nr 11/36,            Obręb IV,  AM  5,  o powierzchni ogólnej       20 m2

-      Działka Nr 11/37,            Obręb IV,  AM  5,  o powierzchni ogólnej       20 m2

-      Działka Nr 11/48,            Obręb IV,  AM  5,  o powierzchni ogólnej      132 m2

-      Działka Nr 11/54,            Obręb IV,  AM  5,  o powierzchni ogólnej   2.208 m2

przeznaczonych  na cele publiczne tj. utrzymanie dróg gminnych oraz organizację ładu przestrzennego i utrzymanie czystości i porządku.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2008 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia