Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 70/08 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, z obowiązkiem dopłat wynikających z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Data publikacji: 29.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 28.07.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE  NR 70/08

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 28 lipca 2008 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, z obowiązkiem dopłat wynikających z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./, art.15 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.); i Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urzędowy Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą Miejską Lubań, z obowiązkiem dopłat wynikających z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

2.      Przedmiotem zamiany jest :

1)       nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 11/33, Obręb I, AM 10 o powierzchni 24 m2, na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, położoną w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 11/15, Obręb I, AM 10 o powierzchni 21 m2;

2)       nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 11/34, Obręb I, AM 10 o powierzchni  24 m2, na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, położoną w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 11/18, Obręb I, AM 10 o powierzchni 21 m2;

3)       nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 11/35, Obręb I, AM 10 o powierzchni 24 m2, na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, położoną w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 11/16, Obręb I, AM 10 o powierzchni 21 m2;

4)       nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 11/39, Obręb I, AM 10 o powierzchni 24 m2, na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, położoną w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 11/17, Obręb I, AM 10 o powierzchni 21 m2;

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2008 roku.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia