Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 72/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie: prawa pierwokupu.
Data publikacji: 30.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 30.07.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie  Nr 72/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 30 lipca 2008 roku

 

 

w sprawie: prawa pierwokupu

 

 

Na podstawie art.109 ust.1 , art.110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.) , Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań postanawia :

 

 

§ 1

 

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu własności nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Lubaniu, stanowiących działki:

-      działka Nr 45/4, Obręb I, AM 3 o powierzchni0,1283 ha,  zbywanej przez Państwa Waldemara i Małgorzatę Bigda na rzecz Państwa  Adama i Elwiry Śmigielskich

-      działka Nr 45/3, Obręb I, AM 3 o powierzchni 0,1031 ha,  zbywanej przez Państwa Waldemara i Małgorzatę Bigda na rzecz Państwa  Zbigniewa i Anny Jastrzębskich

-      działka Nr 45/2, Obręb I, AM 3 o powierzchni 0,1000 ha,  zbywanej przez Państwa Waldemara i Małgorzatę Bigda na rzecz Państwa  Krzysztofa i Danuty Krzyśków

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2008 roku.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza                      

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
30.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia