Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Maj ( 49-65 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej dokonującej kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr 2/8 i nr 2/6, Obr.I, AM 15.
Data publikacji: 19.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 18.05.2010
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-21/10
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 
Zarządzenie NR 53/2010
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 18 maja 2010 r.
 
w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 27 maja 2010 roku, na zbycie nieruchomości będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, położonych w Lubaniu, stanowiacych działki ewidencyjne nr 2/8, nr 2/6, Obr.I, AM 15.
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.Nr 207 z 2004 roku poz.2108 z póżń.zm.);
§ 1
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1) Przewodniczący - Pan Henryk Rogacki
2) Z-ca Przewodniczącego - Pan Leszek Mańkowski
3) Członek - Pani Aniela Prorok
§ 2
Komisja przetargowa rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie w powołanym wyżej rozporzadzeniem.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2010 roku.
 
Burmistrz Miasta Lubań:
Konrad Rowiński

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
20.05.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia