Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Maj ( 49-65 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 maja 2010 rokuw sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.
Data publikacji: 25.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 24.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 60/2010

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 24 maja 2010 roku

 

 

 

w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.

 

 

      Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 6 ust.4 Zarządzenia  Nr 57  Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie  przeprowadzenia służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Lubań,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej przez Pana Łukasza Preisnar podinspektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta Lubań  w osobach:

 

  1. Wiesław Wydra - Przewodniczący Komisji
  2. Ignacy Kidoń - członek
  3. Anna Krawiec - członek

     

§ 2

 

Komisja Egzaminacyjna działa do czasu zakończenia procedury egzaminacyjnej.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Annie Krawiec - Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Irena Rogoza
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
25.05.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia