Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Maj ( 49-65 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 61 / 2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości nagród dla pracowników Urzędu Miasta Lubań z okazji Dnia Pracownika Samorządowego
Data publikacji: 08.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 24.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 61 / 2010

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  24 maja  2010 roku

 

 

w sprawie:  ustalenia wysokości nagród dla pracowników Urzędu Miasta Lubań z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 3 Zarządzenia Nr 63/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z Dniem Pracownika Samorządowego, przypadającego na dzień 27 maja 2010 roku wszystkim pracownikom zatrudnionym w tym dniu w Urzędzie Miasta Lubań przyznaję jednorazowe nagrody okolicznościowe.

 

§ 2

 

1.       Wysokość nagrody dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lubań,  co najmniej jeden rok ustalam w kwocie 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset).

2.       Pozostałym pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Lubań wysokość nagrody przyznaję w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia; niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno - Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Irena Rogoza
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
08.06.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia