Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Czerwiec ( 66-90 )
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 71/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08.06.2010r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.
Data publikacji: 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 08.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2010

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 08.06.2010r.

 

w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (TJ z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Socjalną w Urzędzie Miasta Lubań w składzie:

1.       Chojnacka Małgorzata

2.       Chojnowska Monika

3.       Choroszy Andrzej

4.       Czyż Joanna

5.       Kot Henryk

6.       Markuszewska Magdalena

7.       Rogoza Irena

8.       Siwarska Anna

9.       Wierzba Monika

10.   Wiktorowska – Kalinik Anna

11.   Zamojski Arkadiusz

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 196/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05.12.2003r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
23.06.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia