Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Status prawny /  Statut miasta Lubań
Tytuł dokumentu: Statut Miasta Lubań
Data publikacji: 15.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 27.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 
OBWIESZCZENIE NR L/274/2010

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań

 

Na podstawie art 16 ust 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz 449 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłasza się tekst jednolity Statutu Miasta Lubań przyjętego uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLII/239/92 z dnia 15 grudnia 1992 roku Tekst jednolity z 2004 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 65 poz 1292 z dnia 29.04.2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1)  Uchwałą Rady Miasta Lubań XL/301/2005 z 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 264, poz. 4698 z dnia 30.12.2005r.),

2)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLIII/318/2006 z 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 59 poz. 936 z 20.03.2006 r.),

3)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLVIII/366/2006 z 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 170 poz. 2672 z 19.08.2006 r.),

4)  Uchwałą Rady Miasta Lubań nr V/24/2007 z 23 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 39 poz. 354 z 13.02.2007 r.),

5)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr nr XVII /91 /2008 z 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 39 poz. 511 z 15.02.2008 r.),

6)  Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XXV/137/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 249 poz 2682 z dnia 15 wrzesień 2008 ),

7) Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w Obwieszczeniu Przewodniczącego Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 289 poz 3164 ) z dnia 31.10.2008 r.

8)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XXXVIII/211/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 124, poz.2571 z dnia 29.07.2009 r.),

9)  Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLVIII/264/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 56 poz. 863 z dnia

      29.03.2010 r).

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

   

Załączniki

Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf
  Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf
(322.18 KB)

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września
2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
  uchwała XII-79-2015 zmiana statutu.pdf
(65.88 KB)

UCHWAŁA NR LIV/390/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września
2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
  uchwała LIV-390-2014 zmiana statutu miasta.pdf
(62.82 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/238/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
  uchwała XXXII-238-2012 zmiana statutu miasta.pdf
(51.55 KB)

Statut Miasta Lubań
  STATUT MIASTA LUBAŃ.pdf
(314.4 KB)

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 1.jpg
(37.22 KB)

Załącznik nr 2 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 2 do Statutu Miasta.doc
(110.5 KB)

Załącznik nr 3 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 3.doc
(34.5 KB)

Załącznik nr 4 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 4.doc
(101.5 KB)

Załącznik nr 5 do Statutu Miasta
  Załącznik 5.doc
(31 KB)

Załącznik nr 9 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 9.doc
(44 KB)

Załacznik nr 6 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 6.doc
(67 KB)

Załacznik nr 7 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 7.doc
(44.5 KB)

Załacznik nr 8 do Statutu Miasta
  Załącznik nr 8.doc
(46.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
06.06.2016 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia