Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Wrzesień ( 116-131)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 116/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.09.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08.09.2009r.
Data publikacji: 28.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 116/2010

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 01.09.2010r.

 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08.09.2009r.

 

 

Działając na podstawie art.33 ust.3 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (TJ z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się treść § 3 Zarządzenia Nr 110 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08.09.2009r., który otrzymuje brzmienie:

 

„Na czas nieokreślony ustala się normę podstawową zużycia paliwa na w/w samochód służbowy Volkswagen numer rejestracyjny DLB 50KU Urzędu Miasta w wysokości 14,00 l na 100 km.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2010r.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Maria Choroszy
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
28.09.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia