Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Zamówienia w ramach programów unijnych /  2010 rok
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego w ramach projektuModernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego
Data publikacji: 15.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja o wyniku przetargu

 

Lubań, dnia 15 października 2010 roku

 

TI  2110/1/2010

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                  

Burmistrz Miasta Lubań dziękuje bardzo za złożenie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EUR na

Zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego  w ramach  projektu:

Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

Na zadanie nr 1

wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę Handlowo –Usługową „Halpol” H.Urbańska  59-800 Lubań ul. A.Krajowej 8 za cenę ofertową 38.195,00 zł brutto.

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert  ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w  ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru.

 

Informacje na temat wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym

kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

1

Firmę Handlowo –Usługową „Halpol” H.Urbańska,  A.Krajowej 8 , 59-800 Lubań ul.

38.195,00

100 punktów

    2

 

Interhurt Sp. z o.o , ul. Podwale 15 , 59-900 Zgorzelec 

 

39.834,22

 

95,88 punktów

 

 

 Na zadanie nr 2

 

wybrano ofertę Nr 1 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

złożoną przez za cenę ofertową  8.357,00 zł brutto.

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert  ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w  ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru.

 

 

Informacje na temat wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres wykonawców którzy złożyli ofertę

Cena oferty brutto

Łączna punktacja ofert przy jednym kryterium oceny ofert: Cena – 100%

1.

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

 

8.357,00

100 punktów

2.

Interhurt Sp. z.o.o. ul. Podwale 15 59-900 Zgorzelec

 

9.453,78

88,40 punktów

3.

LEO-NET Roman Krawczyński ul. K. Odnowiciela 1a/17 59-80 Lubań

 

10.980,00

76,11 punktów

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego

Wiesław Wydra

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 

                              

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
12.11.2013 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia